PSYCHOTERAPIA SEKSUOLOGIA

INFORMACJE

1527940158ps-a-28229

 

 

 

- dyplomowany psychoterapeuta i seksuolog, zajmuje się przede wszystkim psychoterapią integracyjną osób dorosłych oraz terapią zaburzeń seksualnych.

 

Doświadczenie zawodowe z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej, terapii seksuologicznej oraz wykonywania i analizy badań diagnostycznych zdobywała w Klinice Zdrowia i Rozwoju Osobistego „Medico – Brain” Prywatnym Instytucie Zdrowia i Urody w Warszawie, Laboratorium Psychologiczno-Terapeutycznym „Neurolines” w Legionowie, Poradni Terapii IS „Bromba” w Warszawie, Centrum Terapii i mediacji „Pro Bono” w Pruszkowie oraz innych Klinikach i Centrach psychoterapeutycznych, m.in. w NZOZ „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia.

 

Absolwentka Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia (Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Mellibruda), pracę poddaje superwizji doświadczonych superwizorów.
Profesjonalna Szkołą Psychoterapii posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Praca dyplomowa pt. „Seksualność osób w podeszłym wieku” została obroniona na ocenę „celującą” i opublikowana w renomowanym czasopiśmie specjalistycznym „Przegląd seksuologiczny”.

 

Również jest absolwentką m. in. Wydziału Pedagogiki Terapeutycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej także z dziećmi. Prowadziła zajęcia edukacyjno-szkoleniowe oraz warsztaty terapeutyczne dla młodzieży w szkołach w Warszawie. Odbyła praktyki w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci im. Marii Konopnickiej, Środowiskowym Ognisku Wychowawczym, Szkole Podstawowej Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka oraz w Przedszkolu Nr 330 w Warszawie.

 

Ukończyła szereg szkoleń z dziedzinie psychoterapii, seksuologii klinicznej i sądowej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,towarzystwach naukowych, których jest członkiem, oraz innych akredytowanych ośrodkach.

 

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowo-szkoleniowych, sympozjach, zjazdach oraz warsztatach.

 

Pracuje z pacjentami indywidualnymi towarzysząc im w przezwyciężaniu życiowych trudności w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

 

Prowadzi psychoedukację dla dzieci i młodzieży z zakresu seksuologii.

 

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, czyli w swojej praktyce integruje koncepcje różnych podejść (szkół) psychoterapeutycznych oraz dobiera odpowiednie metody i strategie terapeutyczne dostosowane do objawów i problemów poszczególnych Pacjentów.

WYKSZTAŁCENIE

images

 

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Mellibruda); PSP posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Seksuologia Kliniczna - (Kierownik studiów prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,studia podyplomowe.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia jednolite magisterskie, ukończone z wynikiem ”bardzo dobrym”. kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika terapeutyczna. Praca magisterska pt. „Wartości samopoznawcze posiadania „Skrawka ziemi” u osób starszych kategorii wiekowych” obroniona w dniu 11.06.2007 r. z wynikiem „bardzo dobrym”.

 

Liczne szkolenia, kursy i warsztaty.

Członkostwo Towarzystw Naukowych

415888_6557

 

Polskie Towarzystwo Neuropsychiatryczne

 

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji

 

Polskie Towarzystwo ADHD

 

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie